Time is TBD | Tel Aviv-Yafo

שובר מתנה- לסדנת צילום בנייד- בסיס

מחפשים מתנה מקורית? סדנת צילום בנייד מתחת לאף לבחירה מלוח הסדנאות למקבל המתנה עושים את זה בצורה הכי פשוטה ומהירה, ממלאים פרטים שלכם ושל מקבל המתנה, נשלחת אליכם דרישת בקשת תשלום על סך 350₪, ולאחר תשלום- תקבלו שובר מתנה להדפסה.
שובר מתנה- לסדנת צילום בנייד- בסיס

מיקום וזמני הסדנה

Time is TBD
Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv-Yafo, Israel

פרטים על הסדנה

 מחפשים מתנה מקורית?

סדנת צילום בנייד מתחת לאף לבחירה מלוח הסדנאות למקבל המתנה

עושים את זה בצורה הכי פשוטה ומהירה, ממלאים פרטים שלכם ושל מקבל המתנה, נשלחת אליכם דרישת בקשת תשלום על סך 350₪, ולאחר תשלום- תקבלו שובר מתנה להדפסה.

שתפי סדנה