קורסים דיגיטליים לצילום בנייד ONLINE בנושאים שונים

מתי וכמה שתרצו לצפות בהם עד שנה מהרכישה

כל הקורסים יושבים במערכת קורסים מחולקים לפרקים, נגישים, ברוריים עם סרטוני הדרכה ותרגולים

לפי נושאים שונים

קורסים ON LINE
לצילום בנייד
מבית מתחת לאף