top of page
29. אם תרצו אין זאת אגדה-נתלי תמיר
29. אם תרצו אין זאת אגדה-נתלי תמיר

Time is TBD

|

Tzippori

29. אם תרצו אין זאת אגדה-נתלי תמיר

עלות 75₪ תרומה לקהילה- כל הרווחים יתרמו לבית אלמוג שילוני לחיילים בודדים

הרישום נסגר
אירועים אחרים

מיקום וזמני הסדנה

Time is TBD

Tzippori, Tzippori, Israel

שתפי סדנה

מוצרים

bottom of page