top of page

ארץ-עיר-כפר ומה שבינהם ...

מי לא זוכר את המשחק הנוסטלגי וכייפי מן הילדות ואף מהבגרות:

ארץ, עיר, (הוספתי כפר) חי, צומח, דומם...הזמנתי לשחק איתי פה, נשים אשר עשו מעברים, נתתי להן לפרש ולשחק את המשחק כיד הדמיון, ללא מגבלות וללא חוקים. 

ארץ-עיר-כפר

bottom of page